Ponte Olandese

Privacybeleid

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Ponte Olandese B.V., gevestigd te Burchtstraat 24 te Rossum, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30241548.

 

 1. Algemeen

Middels deze privacyverklaring communiceert Ponte Olandese B.V. hoe zij omgaat met de persoonsgegevens van verschillende partijen. Bij vragen naar aanleiding van deze verklaring kunt u mailen naar info@ponteolandese.nl.

 

 1. Overzicht verzameling en bewaring gegevens

De tabel op de volgende pagina geeft per partij onder andere aan met welk doel welke persoonsgegevens worden verzameld, voor hoe lang deze worden bewaard en wie deze persoonsgegevens mogelijk van ons ontvangen.

Groepen van personen Welke persoonsgegevens Grondslag Verwerking Bewaartermijn Ontvangers
Klanten/ Retailers
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankgegevens
 • Betaalgegevens
Order, opdracht of contract Administratie, bevestiging, uitlevering Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar
 • Leveranciers in verband met de orderverwerking, fakturering en uitlevering
Leveranciers

Schoenen-, Kleding- en Accessoires

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankgegevens
 • Betaalgegevens
Opdracht of contract Administratie, bevestiging, uitlevering Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar
Werknemers
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankgegevens
 • Betaalgegevens
 • Kopie ID/paspoort
Arbeids-overeenkomst Salariëring Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar
 • JAN@ accountants

 

Tabel 1. AVG Verwerkingsregister, waarbij bijzondere persoonsgegevens vetgedrukt.

 

 1. Cookies

Cookies betreffen kleine tekstbestanden welke een computer opslaat wanneer een website wordt bezocht. Onze website (www.ponteolandese.nl) maakt geen gebruik van cookies, wat betekent dat de gegevens van websitebezoekers niet worden opgeslagen en verwerkt.

 

 1. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt Ponte Olandese B.V. uw persoonsgegevens enkel aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die Ponte Olandese B.V. met u heeft (zie tabel 1), tenzij het wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.

 

 1. Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U heeft het recht Ponte Olandese B.V. te verzoeken om inzage van persoonsgegevens en om uw persoonsgegevens te laten aanvullen, verwijderen of afschermen. Bij dergelijke verzoeken is identificatie vereist.

 

 1. Beveiliging persoonsgegevens

Om onbevoegde toegang tot en verlies van uw persoonsgegevens te voorkomen, worden passende beveiligingsmaatregelen getroffen. Zo hebben enkel de noodzakelijke personen toegang tot de persoonsgegevens, is de toegang tot de persoonsgegevens op onze systemen afgeschermd met usernamen en wachtwoorden en is er sprake van zowel een autorisatie als back-up procedure.

 

 1. Links naar andere websites

De website, www.ponteolandese.nl, bevat links naar andere websites. Echter heeft deze privacyverklaring slechts betrekking op deze website en de social media accounts (Facebook, Instagram, Google+) die Ponte Olandese B.V. beheert. Andere websites kunnen een eigen, afwijkend privacy beleid hanteren.

 

 1. Wijziging van het privacy beleid

Om de privacyverklaring actueel te houden, zal Ponte Olandese B.V. haar privacy beleid regelmatig herzien en mogelijk aanpassen. Mocht er sprake zijn van belangrijke wijzingen, dan zal dit gepubliceerd worden op onze website. De meest recente privacyverklaring zal op de website worden geplaatst.

 

 1. Contact

Bij vragen, opmerkingen en/of verzoeken (e.g. inzage, correctie en/of verwijdering) aangaande deze privacyverklaring, kunt u contact opnemen met Ponte Olandese B.V. via info@ponteolandese.nl.

 

Datum publicatie: 24 augustus 2018.

 

Ponte Olandese

Contact

Neem contact met ons op